Skillnaden som gör skillnaden
Watch whenever you want, however many times you want
All ages
1 timme 40 minuter Vad driver oss? Hur påverkar våra innersta värderingar vårt beteende? Hur tar jag mig lätt från fokus på problem till alternativ och lösningar? I “Skillnaden som gör skillnaden” går Kjell genom hur vi valt våra sanningar och hur vi konkret kan förändra dem. Även vad som motiverar oss och hur vi skapar ett orubbligt självförtroende. Detta är en stream från DVD-versionen.
No comments
(Unlock video to read comments)