Värdebaserat Ledarskap
Watch unlimited for 183 days
All ages • Course • 39 min

Med andra ord, 200%! Varför, vad, hur och när behöver man ett Värdebaserat Ledarskap? Röda tråden som jag använder i Värderingsbaserat Ledarskap är mitt arbete med Svenska Damlandslaget i Golf 1990. Jag jobbade med deras Ledarskap och Personliga Utveckling under sex år. Hur skapar man ett Team eller grupp som ska ta eget ansvar, egna beslut för att bli bäst i världen, utan att ledarna är där och talar om? Välkommen till Värderingsbaserat Ledarskap! Del 1. Att skapa mitt VILL och 99-års talet. Våra tankebanor skapas ungefär som en djungelstig skapas. Ju oftare du tänker dem desto snabbare går det. ÖVNING 1: 1. Skriv ner några roller som du har just nu. T.ex. Mamma, Chef, Bror, Själv, Dotter, Vän... 2. Skriv ner de namn på de personer som är associerade med de rollerna. 3. Skriv ner det du vill höra och säga själv på din 99-års dag. Försätt dig i ett härligt tillstånd först och sedan fantiserar du på som om du vore där nu? Vad hade du velat höra som hade gjort dig stolt, varm, lycklig, känslig och ödmjuk eller och de känslor som du vill känna. Lycka till!

No comments
(Unlock video to read comments)